Klas D
Mieke van der Beek, Tessa Spee, 

De kinderen van de middenbouw hebben zelf poppenkastpoppen gemaakt.
Ze zijn erg mooi geworden.
Natuurlijk zijn er voorstellingen gegeven aan de hele klas.