Enthousiast team


Onze juffen en meester vormen het hart van onze school. Allemaal kozen ze heel bewust voor montessorionderwijs. Na hun opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs volgden ze een speciale, tweejarige montessori-opleiding. Ons team wordt verder aangevuld met onze directeur, internbegeleider, een onderwijsassistent, vakleerkrachten gymnastiek, muziek en Humanistisch Vormingsonderwijs en pabo-studenten. De één natuurlijk meer ervaren dan de ander, maar allemaal even deskundig en enthousiast!