Actueler dan ooit


Montessorionderwijs is actueler dan ooit. Want in de samenleving is grote behoefte aan zaken waar ons onderwijs in voorziet: kritisch denken, probleemoplossend vermogen, initiatiefnemen, samenwerken, sociale vaardigheden en een open blik naar andersdenkenden. Onze kinderen leren dit van jongs af aan. Als ze onze school verlaten zijn ze gewend te plannen, een vraagstuk van meerdere kanten te bekijken en creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Hierdoor zijn ze uitstekend voorbereid op het vervolgonderwijs en de eisen en uitdagingen van de moderne samenleving.